Visie & Beleidsplein

Developmental outcomes and meanings in martial arts practice among youth

a review

Kooi, M. van der (2020). Developmental outcomes and meanings in martial arts practice among youth: a review. European Journal for Sport and Society

Recente onderzoeken bieden indicaties dat vechtsport de ontwikkeling van jongeren positief kan beïnvloeden. Uit eerdere reviews blijkt echter dat de invloed van vechtsport beoefening nog ambigu is. Bovendien is de black box, het proces van vechtsport beoefening voor jongeren, nog niet volledig begrepen en beschreven.

Deze review draagt bij aan het begrijpen van deze black box door een overzicht te geven van, en inzicht te bieden in, recente onderzoeken naar vechtsport beoefening voor de ontwikkeling van jongeren.

De onderzoeken zijn voornamelijk verzameld via systematische computerzoekopdrachten van tijdschriftartikelen en proefschriften, samen met een handmatige zoekopdracht. Na de uitsluiting van artikelen die niet voldeden aan de inclusiecriteria zijn 17 artikelen geselecteerd.

De resultaten laten zien dat in de afgelopen jaren veel positieve uitkomsten wat betreft vechtsport beoefening bij jongeren zijn gevonden. De meest voorkomende onderzoeksonderwerpen zijn prosociaal en antisociaal gedrag, agressie en weerbaarheid. Er lijkt een groeiende consensus te zijn over de mogelijkheden van vechtsport voor een positieve ontwikkeling van de jeugd. Bovendien laat deze review heel duidelijk zien dat het belangrijkste effect van vechtsport beoefening wordt toegeschreven aan de coach en zijn/haar lesstijl.

---

The literature gives some indication that martial arts (MA) practice can influence youth development positively. However, previous reviews have shown that the outcomes of MA practice are still ambiguous. Furthermore, the ‘black box’ of MA practice is not yet fully understood and described.

This review contributes to unpacking this black box for youth, by providing an overview of, and describing, the recent research on MA practice for youth development.

The literature data were collected mainly through systematic computer searches of journal articles and dissertations, together with a manual search. After the exclusion of articles that did not meet the inclusion criteria, 17 articles were selected for this review.

The results show that many positive developmental outcomes of MA have been found in recent years. The most common research topics are prosocial and antisocial behaviour, aggression, and resilience. There seems to be a growing consensus on the potential of MA for positive youth development. Furthermore, this review shows very clearly that the main effect of MA practice is attributed to the coach and his/her teaching style.

Uitgever(s): Taylor & Francis,

Download(s)

Download de samenvatting. Vragen over dit onderzoek: minkevanderkooi@gmail.com

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Minke van der Kooi

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
coaches
emotionele ontwikkeling
gedrag
jeugd
jongeren
leerstijlen
maatschappelijke ontwikkeling
ontwikkeling
reviews
vecht- en verdedigingssporten
weerbaarheid