Visie & Beleidsplein

Sport- en beweegnota 2020 - 2030

gemeente Loon op Zand

(2020). Sport- en beweegnota 2020 - 2030: gemeente Loon op Zand. Kaatsheuvel: Gemeente Loon op Zand.

Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: "de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige vorm van sportbeoefening en/of bewegen doet."

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  • stimuleren van de sport- en beweegmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Loon op Zand;
  • zorgen voor een kwalitatief goede basisinfrastructuur van sport- en beweegaccommodaties en voorzieningen om het sporten en bewegen voor alle inwoners van Loon op Zand zo goed mogelijk te faciliteren;
  • ondersteunen van de sportverenigingen bij organisatorische en bestuurlijke vraagstukken en stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid.

Uitgever(s): Gemeente Loon op Zand,

Download(s)

Sport- en beweegnota 2020 - 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid