Visie & Beleidsplein

Limburg, sport!

beleidskader sport provincie Limburg 2020-2023

(2020). Limburg, sport!: beleidskader sport provincie Limburg 2020-2023. Maastricht: Provincie Limburg.

Sport is niet alleen een doel op zich, het is ook een middel om de doelen van het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden te bereiken. Missie is dat Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt. Zodat Limburgers, door sport en bewegen, mentaal en fysiek gezond blijven en zich positief kunnen ontwikkelen. Dit beleidskader geeft daar uitvoering aan.

Uitgever(s): Provincie Limburg,

Download(s)

Limburg, Sport!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
beleidsnota's
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid