Visie & Beleidsplein

Actief blijven met dementie

gesprekshulp voor verwijzers

Leven, N van 't, Lange, J. de, Ploeg, E. van der, & Pot, A. (2020). Actief blijven met dementie: gesprekshulp voor verwijzers. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam.

Mensen met dementie en hun partners hebben vaak moeite om het leven betekenisvol voort te zetten. De dementie leidt tot nieuwe mogelijkheden en beperkingen en de activiteitenbehoeften van de partners kunnen verschillend zijn, zowel ten aanzien van het soort activiteit als over het samen of alleen doen. Om het gesprek hierover goed te kunnen voeren, en een goede verwijzing te kunnen doen ontwikkelde Netta van ’t Leven een praktische gesprekshulp.

Uitgever(s): Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam,

Download(s)

Actief blijven met dementie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Netta van 't Leven
Jacomine de Lange
Eva van der Ploeg
Anne Margriet Pot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

dementie
gesprekstechnieken
mantelzorg