Visie & Beleidsplein

Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen

Hoeijmakers, R., & Kalmthout, J. van (2020). Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft het Mulier Instituut gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgeverenigingen in Nederland in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn de resultaten gebruikt van een breder onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland. Aan het onderzoek hebben 434 bridgeverenigingen deelgenomen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Ruim vier op de tien verenigingsbestuurders (44%) geven aan zich (ernstige) zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgevereniging. Dit zijn vaker kleine dan middelgrote en grote bridgeverenigingen.
  • Ruim een derde van de bridgeverenigingen (37%) verwacht minder nieuwe leden vanwege de coronacrisis en één op de vijf bridgeverenigingen (19%) verwacht dat bestaande leden hun lidmaatschap vaker gaan opzeggen.
  • 77 procent van de bridgeverenigingen geeft aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.
  • Negen op de tien bridgeverenigingen (91%) verwachten dat zij aan de lopende financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen zonder gebruik te maken van noodmaatregelen.
  • Gemiddeld verwachten bridgeverenigingen bij sluiting van de vereniging tot en met 28 april 8 procent van de begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen. Mocht de vereniging tot en met juli zijn gesloten, dan stijgen de gemiddelde verwachte misgelopen inkomsten naar 17 procent van de begrote inkomsten voor 2020.
  • Het merendeel van de bridgeverenigingen in Nederland (65%) verwacht in staat te zijn om tijdens de coronacrisis bezuinigingen door te voeren. Meest genoemde bezuinigingsmogelijkheden zijn de huur van de accommodatie(s) (38%), clubactiviteiten (21%) en/of bondsafdrachten (10%).
  • 6 procent van de bridgeverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven.

Klik hier voor het bredere onderzoek 'Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen'.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bridge
corona virus
financieel beleid
financiering
sportverenigingen