Visie & Beleidsplein

Buurtsport belicht

een meerwaarde voor sociale inclusie

Theeboom, M., Brosens, D., & Schaillée, H. (2020). Buurtsport belicht: een meerwaarde voor sociale inclusie. Politeia.

Deze publicatie gaat over het CATCH-project, een grootschalig praktijkgericht onderzoek. CATCH is een acroniem dat staat voor Community sport for AT-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, health and social CoHesion.

Een multidisciplinair team van academici voerde vier jaar lang onderzoek uit naar de rol die buurtsport speelt in de sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De kernwoorden van dit onderzoek zijn persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie.

Voor mensen uit het werkveld blijkt het aangeven van hoe ze precies rond die drie thema’s werken een uitdaging te zijn. Het doel van CATCH is dan ook om hier inzicht in te bieden. De centrale vraag luidt: ‘Hoe, voor wie en onder welke omstandigheden kan buurtsport bijdragen aan sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties?'

Uitgever(s): Politeia,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marc Theeboom
Dorien Brosens
Hebe Schaillée

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
kwetsbare jongeren
maatschappelijke integratie
sociale cohesie
sport en bewegen in de buurt