Visie & Beleidsplein

Zorg voor de toekomst

over de toekomstbestendigheid van de zorg

(2020). Zorg voor de toekomst: over de toekomstbestendigheid van de zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.

De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende 20 jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gebruik blijven maken van goede medische zorg? De SER trekt vier hoofdconclusies in deze verkenning. Er moet meer worden ingezet op preventie. Daarnaast is meer ruimte voor zorgprofessionals nodig, meer regie van de overheid op digitale innovaties, en voortdurend en actief beheer van het verzekerde pakket. Voor dit alles is een langetermijnvisie van de overheid nodig.

Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad,

Download(s)

Zorg voor de toekomst

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
gezondheidszorg
preventie