Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Leeuwarden

vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035)

Wezenberg-Hoenderkamp, K., Ruikes, D., & Floor, C. (2020). Ruimte voor sport in Leeuwarden: vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035). Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Leeuwarden stelt in 2020 een nieuw sportvoorzieningenplan op. Eén van de redenen hiervoor is de gemeentelijke herindeling in 2018.

De gemeente Leeuwarden heeft het Mulier Instituut gevraagd de huidige en toekomstige behoefte aan binnen- en buitensportruimte en overdekt zwemwater in kaart te brengen.

Diverse planningsnormen en -richtlijnen, bevolkings- en leerlingenprognoses en kennis van lokale en landelijke ontwikkelingen in de sport en het bewegingsonderwijs zijn gebruikt om de (toekomstige) behoefte van de gemeente Leeuwarden te bepalen.

De vergelijking tussen vraag en aanbod maakt duidelijk in welke mate in de gemeente Leeuwarden tekorten dan wel overschotten (gaan) bestaan bij een of meer typen sportvoorzieningen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Leeuwarden: vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Daniëlle Ruikes
Corry Floor

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
binnenzwembaden
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
zwembaden