Visie & Beleidsplein

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed!

mogelijkheden van community-based preventie van hart- en vaatziekten in Nederland

Vries, M. de (2005). Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed!: mogelijkheden van community-based preventie van hart- en vaatziekten in Nederland. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Zuidoost-Drenthe een relatief hoge prevalentie van hart- en vaatziekten bestaat ten opzichte van de rest van het land. Dit was reden voor de GGD om gedurende acht jaar een preventieproject uit te voeren. In deze interventie werd gekozen voor de "community-based" preventiestrategie. Aangezien met deze strategie nog weinig ervaring was opgedaan is een uitgebreid evaluatieonderzoek opgezet. In dit proefschrift worden de problematiek van de hart- en vaatziekten, de keuze voor de interventie, de opzet en uitvoering van de interventie en de resultaten van het evaluatieonderzoek beschreven. Op basis van de resultaten en de ervaring wordt ingegaan op de vraag of een community-based interventie effectief en succesvol kan worden toegepast. In het eerste hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij collectieve preventie. De taak en verantwoordelijkheid van gemeente en rijksoverheid wat betreft de collectieve preventie worden geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de vraagstelling van het onderzoek. Tot slot wordt de opbouw van het proefschrift toegelicht.

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen,

Download(s)

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! : mogelijkheden van community-based preventie van hart- en vaatziekten in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Drenthe
evaluatie
hart- en vaatziekten
preventie
proefschriften