Visie & Beleidsplein

De Europese spelregels

kaders van de Europese Unie voor de organisatie en financiering van de sport

NLsportraad (2020). De Europese spelregels: kaders van de Europese Unie voor de organisatie en financiering van de sport. NLsportraad.

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is gevraagd een advies te geven over de organisatie en financiering van de sport (VWS, 2019). De sportbranche is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht (KPMG, 2019 en NLsportraad 2020a). De centrale vraag is welke kansen en uitdagingen de sportbranche moet aanpakken om klaar te zijn voor de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de sterktes en zwaktes van de branche. De NLsportraad heeft een verkenning gemaakt van het beleid van de Europese Unie (EU) omdat dit mede de context bepaalt voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. De aandachtspunten die voortkomen uit deze verkenning zijn verwerkt in de discussienota met mogelijke beleidsscenario’s voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport.

Uitgever(s): NLsportraad,

Download(s)

De Europese spelregels : kaders van de Europese Unie voor de organisatie en financiering van de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NLsportraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
Europese Unie
Nederland
financiering
internationaal
overheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid