Visie & Beleidsplein

De prijzen van sport

verkenning van de prijselasticiteit in de sport

NLsportraad (2020). De prijzen van sport: verkenning van de prijselasticiteit in de sport. NLSportraad.

De prijselasticiteit van sport wordt door experts en stakeholders gekoppeld aan verschillende vraagstukken in de sport. De betaalbaarheid van de sport wordt gezien als een groot goed, maar tegelijkertijd is er weinig financiële ruimte voor innovatie en professionalisering. Over de relatie tussen wat consumenten voor sport kunnen en willen betalen en welke mogelijkheden dit biedt voor verbetering van de kwaliteit van sport is nog weinig bekend. Met deze verkenning brengt de NLsportraad in beeld welke kennis beschikbaar is en welke vraagstukken nog nader onderzoek vragen.

Uitgever(s): NLSportraad,

Download(s)

De prijzen van sport : verkenning van de prijselasticiteit in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NLsportraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
kosten
leden
lidmaatschappen
sport (algemeen)