Visie & Beleidsplein

De SROI van sport en bewegen in Almere

resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, & Rebel (2019). De SROI van sport en bewegen in Almere: resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten. Almere: Gemeente Almere.

Rebel heeft samen met het Mulier Instituut, in opdracht van het Kenniscentrum Sport, de ‘Social Return On Investment’ (SROI) van sport en bewegen in Nederland becijferd. De SROI is een manier om alle kosten en opbrengsten van een bepaald beleidsthema – in dit geval ‘sport en bewegen’ – in kaart te brengen en ze tegen elkaar af te wegen.

De SROI kan ook op lokaal niveau benaderd worden. Dit is mogelijk door de beschikbaarheid van bepaalde (openbare) lokale data in combinatie met aannames. Een verantwoording van de gebruikte bronnen en de aannames is te vinden in een separate onderzoeksrapportage.

Dit document bevat de uitkomsten van de case study naar de situatie in Almere.

Uitgever(s): Gemeente Almere, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, Rebel,

Download(s)

De SROI van sport en bewegen in Almere : resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport
Mulier Instituut
Rebel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Social Return on Investment
gemeentelijk beleid
gemeenten