Visie & Beleidsplein

De inclusieve buitenruimte

behoeftenonderzoek naar sport en recreatie van inwoners in Zuid-Holland

Dool, R. van den, Dellas, V., Heijnen, E., Lycklama, T., Perdok, A., & Meekes, S. (2020). De inclusieve buitenruimte: behoeftenonderzoek naar sport en recreatie van inwoners in Zuid-Holland. Utrecht: Mulier Instituut.

Om de leefomgeving optimaal te kunnen afstemmen op de vraag naar recreatie in de openbare ruimte en sport, heeft de provincie Zuid-Holland het Mulier Instituut en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd onderzoek te verrichten naar de behoefte aan sport en recreatie onder volwassen inwoners.

Het onderzoek richt zich op de algehele bevolking en op zes onderscheiden groepen, te weten ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een chronische aandoening, mensen met een lage sociaal economische status (SES), mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen uit de LHBTI-groep.

Enkele bevindingen uit het rapport:

Deelname: de inwoners van Zuid-Holland nemen veelvuldig deel aan sport en recreatie. Van de volwassenen beoefent 56 procent wel eens sport en doet 84 procent aan actieve buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. Verder bezoekt de helft wel eens natuurgebieden en één derde historische plaatsen. De inwoners bezoeken minder vaak sportwedstrijden en/of evenementen (24%).

Voorzieningen sport en recreatie: de meest gebruikte faciliteiten voor actieve buitenrecreatie zijn routes in de openbare ruimte en horeca voorzieningen.

De belangrijkste sportvoorzieningen zijn routes in de openbare ruimte (met bewegwijzering, een kaart of app), een overdekt zwembad, een fitnesscentrum en een sporthal.

De belangrijkste andere voorzieningen waar behoefte aan is, zijn natuur om in te recreëren, bewegwijzerde routes, een bank of picknicktafel, een bezoek aan een historische plek en een park om in te recreëren.

Sport bij zes onderscheiden groepen: tussen de verschillende groepen bestaan op hoofdlijnen veel overeenkomsten als het gaat om de behoeften aan sport en recreatie. Echter de frequentie van hun deelname en de manier waarop ze invulling (willen) geven aan recreatie en sport (interesses en voorzieningen) verschillen wel degelijk.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd,

Download(s)

De inclusieve buitenruimte: behoeftenonderzoek naar sport en recreatie van inwoners in Zuid-Holland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Vicky Dellas
Eva Heijnen
Tinco Lycklama
Albertien Perdok
Sanne Meekes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
Zuid-Holland
maatschappelijke integratie
mensen met een beperking
niet-westerse allochtonen
ouderen
provinciaal beleid
provincies
recreatieve voorzieningen
sociaal-economische positie
sportbeoefening
vrijetijdsbesteding