Visie & Beleidsplein

Kostendekkendheid van gemeentelijke sportaccommodaties

factsheet 2020/26

Schadenberg, B., & Eldert, P. van (2020). Kostendekkendheid van gemeentelijke sportaccommodaties: factsheet 2020/26. Utrecht: Mulier Instituut.

De kostendekkendheid van de sportaccommodatie wordt door gemeenten gemiddeld tussen de 30 en 50 procent geschat. Dit is afhankelijk van het type sportaccommodatie en type gemeente. Zes op de tien gemeenten hebben in de afgelopen collegeperiode (2014-2018) maatregelen getroffen om het exploitatietekort bij de sportaccommodaties terug te dringen en zo de kostendekkendheid te vergroten.

Dit blijkt uit een peiling onder gemeenten die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Voetbalaccommodaties zijn bij de gemiddelde gemeente naar verhouding het minst kostendekkend, tennisaccommodaties het meest.
  • Het merendeel van de gemeenten streeft geen specifieke mate van kostendekkendheid van de sportaccommodaties na.
  • Getroffen maatregelen om gemeentelijke exploitatietekorten te verkleinen, betreffen vaak energiebesparing en het overhevelen van taken van de gemeente naar andere (private) partijen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Kostendekkendheid van gemeentelijke sportaccommodaties, factsheet 2020/26

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Peter van Eldert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
exploitatie
gemeenten
kosten
sportaccommodaties