Visie & Beleidsplein

Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag

een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040)

Schadenberg, B. (2020). Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040). Utrecht: Mulier Instituut.

De druk op de beschikbare ruimte in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen door de groeiende bevolking. Sportvelden hebben in de gemeente plaats moeten maken voor woningbouw. De verwachting is dat het aantal inwoners van Den Haag tot en met 2040 door zal blijven groeien, met een nog grotere druk op de ruimte als gevolg.

De gemeente Den Haag heeft om deze reden behoefte aan inzichten in de ontwikkeling in de vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties voor de georganiseerde sport, om zodoende een voldoende aanbod aan sport- en beweegruimte in de gemeente te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft het Mulier instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar hoe zich het huidige aanbod aan binnen- en buitensportruimte verhoudt tot de huidige (2019) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte in Den Haag.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij de sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksvragen beantwoord en worden de resultaten beschouwd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportinfrastructuur
vitale sportaanbieders