Visie & Beleidsplein

Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland

investeringen verdienen zich dubbel terug

NOC*NSF (2020). Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland: investeringen verdienen zich dubbel terug. Arnhem: NOC*NSF.

Het eerste deel van dit document gaat in op de vraag hoe de maatschappelijke impact van sport verder kan worden vergroot. Om hierin te slagen zal er eveneens aandacht moeten zijn voor het verstevigen van de sport- en beweegsector. De investeringen die daarvoor nodig zijn worden besproken in deel 2.

Dit document is tot stand gekomen met medewerking van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten-batenanalyse
lichaamsbeweging
maatschappelijke effecten
sport (algemeen)