Visie & Beleidsplein

Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race

Ooms, L. (2020). Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Linda Ooms onderzocht in haar proefschrift of en hoe sportbonden en sportverenigingen succesvol kunnen bijdragen aan het in beweging brengen van inactieve mensen.

Zij volgde veertien Nederlandse sportstimuleringsprogramma’s. Deze programma’s zijn ontwikkeld door tien sportbonden in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en uitgevoerd door verschillende sportverenigingen.

Het onderzoek is gesubsidieerd door NOC*NSF en uitgevoerd vanuit het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Mulier Instituut.

De belangrijkste resultaten uit haar onderzoek zijn:

  • Regelmatig bewegen is belangrijk om fit en gezond te blijven. Sportstimulerings-programma’s die door sportverenigingen worden ingezet, zijn succesvol in het activeren van mensen die te weinig bewegen. Het is wel lastig om grote aantallen inactieve mensen voor dergelijke programma’s enthousiast te krijgen. Het zou daarom goed zijn als sportbonden en sportverenigingen (nog) meer samenwerken met partijen die direct contact hebben met de inactieve doelgroep. Op die manier kunnen zij het sportaanbod beter aanpassen aan de behoeften van de inactieve doelgroep en gerichter deelnemers werven.
  • Strategieën die sociale steun van familie voor het sporten bevorderen, zoals het mee laten sporten van familieleden of het betrekken van familieleden bij andere verenigingsactiviteiten, kunnen de sportdeelname van inactieve mensen stimuleren. Bovendien is de kans dat inactieve deelnemers blijven sporten groter wanneer de trainer vaardig is in het begeleiden van inactieve mensen en geschikte vervolgactiviteiten voor deelnemers binnen de sportvereniging aanwezig zijn.
  • Voor het succesvol implementeren en borgen van programma’s is het belangrijk om de inactieve doelgroep en sportverenigingen bij de ontwikkeling van programma’s te betrekken.
  • Ondersteuning van sportverenigingen door de sportbond in de vorm van trainersopleidingen en het beschikbaar stellen van implementatiematerialen bevordert de uitvoering van programma’s lokaal.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegprogramma's
beweegstimulering
sportbeoefening
sportstimulering
sportverenigingen