Visie & Beleidsplein

Nationale omgevingsvisie

duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2020). Nationale omgevingsvisie: duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In Nederland staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink veranderen. In de Nationale Omgevingsvisie beschrijft het Rijk hoe Nederland een veilig, gezond en welvarend land kan blijven, ook voor toekomstige generaties. Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Download(s)

Nationale omgevingsvisie

Download PDF

Samenvatting Nationale omgevingsvisie

Download PDF

Uitvoeringsagenda Nationale omgevingsvisie

Download PDF

Kamerbrief definitieve Nationale omgevingsvisie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
beweegvriendelijke omgeving
leefomgeving
ruimtelijke ordening