Visie & Beleidsplein

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten

factsheet 2020/34

Gutter, K, & Lindert, C. van (2020). Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten: factsheet 2020/34. Utrecht: Mulier Instituut.

Een van de ambities in het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is Inclusief sporten en bewegen: dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

In dit factsheet heeft het Mulier Instituut aan beleidsmedewerkers (sport en bewegen) van alle 355 Nederlandse gemeenten (N=179, respons 50%), via het VSG gemeentepanel uit maart 2020, gevraagd waar zij aan denken bij een inclusieve samenleving.

De belangrijkste bevindingen uit deze peiling zijn:

  • 40 procent van de gemeenten geeft aan beleidsdoelstellingen te hebben op het gebied van (inclusief) sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking. In 42 procent van de gemeenten vallen deze onder de beleidsdoelstellingen voor (inclusief) sporten en bewegen in het algemeen.
  • In 14 procent van de gemeenten worden de beleidsdoelstellingen voor mensen met een beperking nog ontwikkeld.
  • Twee derde van de gemeenten geeft aan dat deze doelstellingen in het lokale sportakkoord zijn of worden vastgelegd (66%).
  • In alle gemeenten worden een of meerdere activiteiten uitgevoerd om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken (100%). Deze activiteiten betreffen in negen op de tien gemeenten het verminderen van financiële drempels (94%) of het inzetten van de buurtsportcoach (89%).
  • 81 procent van de gemeenten werkt regionaal met andere gemeenten samen om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren.
  • Beleidsmedewerkers geven aan (nog) grotendeels onbekend te zijn met de wensen en behoeften voor sporten en bewegen van mensen met een beperking.
  • Het aansluiten bij een regionale samenwerking is volgens beleidsmedewerkers voor kleinere gemeenten een succesfactor in het realiseren van (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
  • Volgens de beleidsmedewerkers is binnen regionale samenwerkingen het vervoer naar het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking een belemmering.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten, factsheet 2020/34

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kirsten Gutter
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
maatschappelijke integratie
mensen met een beperking