Visie & Beleidsplein

Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Provincie Gelderland (2020). Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023. Arnhem: Provincie Gelderland.

Het sportbeleid zoals in deze beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 is vastgelegd, bestaat uit vier doelen. Te weten mensen verbinden, mensen van jong tot oud aanzetten tot bewegen, samenwerking in de sport stimuleren en een toekomstbestendige sportomgeving creëren. Deze doelen zijn uitgewerkt in vier actielijnen.

Uitgever(s): Provincie Gelderland,

Download(s)

Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Gelderland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
provincies
sportbeleid