Visie & Beleidsplein

Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023

sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren

(2019). Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023: sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren. Zuidwolde: Gemeente De Wolden.

In nauw overleg met het Sportplatform De Wolden zijn in verdiepingssessies met betrokken organisaties uit het veld, de uitgangspunten, knelpunten en kansen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl bepaald. Dit is verwoord in deze nieuwe beleidsnota sport en bewegen, waarbij de thema’s uit het Nationale Sportakkoord zijn gebruikt als kapstok.

Uitgever(s): Gemeente De Wolden,

Download(s)

Sportbeleid Gemeente De Wolden 2019-2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid