Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Houten

een vraag-aanbodanalyse naar sportaccommodaties als gevolg van de Ruimtelijke Koers (2020-2040)

Ruikes, D., Floor, C., & Schadenberg, B. (2020). Ruimte voor sport in Houten: een vraag-aanbodanalyse naar sportaccommodaties als gevolg van de Ruimtelijke Koers (2020-2040). Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Houten onderzocht wat de huidige en toekomstige behoefte is aan ruimte voor de georganiseerde binnen-, buitensport en het overdekte zwemwater en hoe dit zich verhoudt tot het huidige aanbod.

In de regio Utrecht wordt een tekort van ruim 100.000 woningen tot 2040 verwacht. De gemeente Houten wil voor een deel in deze woningbehoefte voorzien en is bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te laten bouwen. De gemeente wil in 2020 de Ruimtelijke Koers vaststellen. In de Ruimtelijke Koers wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente geschetst, waaronder de aanvullende woningbouw en de gevolgen voor het voorzieningenniveau. Dit rapport geeft de gemeente Houten inzicht in de gevolgen van de Ruimtelijke Koers op de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. In hoofdstuk 5 wordt de capaciteitsraming voor overdekt zwemwater behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de onderzoeksvragen beantwoord en volgt een beschouwing op de resultaten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Houten: een vraag-aanbodanalyse naar sportaccommodaties als gevolg van de Ruimtelijke Koers (2020-2040)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daniëlle Ruikes
Corry Floor
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
binnenzwembaden
buitensportaccommodaties
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaanbod
sportaccommodaties
zwemwater