Visie & Beleidsplein

Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen

een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact

Giessen, A. van, Oosterhoff, M., Hoekstra, E., Over, E.A.B., Joore, M.A., Schayck, O.C.P. van, ... Vingerhoeds, M.H. (2020). Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen: een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De overheid stimuleert dat basisscholen kinderen helpen om gezond te leven. Een gezonde schoollunch en meer bewegen onder schooltijd kunnen hierbij helpen. Uit onderzoek blijkt dat hier draagvlak voor is onder ouders, kinderen en scholen. Ook is het haalbaar, mits al deze partijen worden betrokken bij de organisatie.

Ouders zijn bereid om mee te betalen (1,75 euro per kind per dag), maar daarmee zijn de kosten (2,40 euro per kind per dag voor de zelfsmeerlunch en 4,50 euro voor de schoollunch met beweegactiviteiten) niet gedekt. Ondersteuning is dus nodig om minder draagkrachtige gezinnen financieel te steunen.

Bij een zelfsmeerlunch maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Ze eten dan meer fruit, groente en bruinbrood en drinken meer melk en water. Voor een zelfsmeerlunch is minimaal 30 minuten tijd nodig. Een cateraar kan de benodigdheden inkopen en leveren. De school kan dit ook zelf doen, maar dat vraagt om een goede coördinatie. Extra beweegmomenten zijn mogelijk door tijdens de lessen korte momenten daarvoor in te lassen. Pedagogisch medewerkers, zoals van de naschoolse opvang, en buurtsportcoaches van gemeenten, kunnen helpen bij sport- en spelactiviteiten.

Door beweegactiviteiten en de zelfsmeerlunch hebben kinderen een gezonder gewicht. Het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040, en met obesitas van 2,8 procent naar 2,3 procent. In de toekomst kan de daling eraan bijdragen dat minder volwassenen overgewicht, obesitas en diabetes hebben. Dan moeten de kinderen het veranderde gedrag wel blijven volhouden als ze volwassen zijn. Om kinderen hierbij te helpen kunnen schoollunches en beweegactiviteiten worden aangevuld met activiteiten op de middelbare school en in de wijk.

Aanleiding voor deze verkenning zijn eerdere succesvolle projecten met gezonde schoollunches en meer bewegen in het basisonderwijs.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen. Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A. van Giessen
Marije Oosterhoff
Ed Hoekstra
E. Over
Manuela Joore
Onno van Schayck
Maartje Willeboordse
S. Dijkstra
Jaap Seidell
E. van Kleef
H. Soethoudt
M. Vingerhoeds

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kinderen
lichaamsbeweging
primair onderwijs
voeding