Visie & Beleidsplein

Routekaart verduurzaming sport

naar een duurzame en betaalbare sport

Schotanus, F. (2020). Routekaart verduurzaming sport: naar een duurzame en betaalbare sport. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Vanaf 2020 zullen 320 sportaccommodaties per jaar CO2 arm of CO2 neutraal moeten worden gemaakt. Omdat we het energieverbruik van 1990 niet kennen, heeft de Rijksoverheid in samenwerking met het Mulier Instituut en CFP Green Buildings een nulmeting uitgevoerd voor het maatschappelijk en commercieel sportvastgoed, die als uitgangspunt van de reductie-ambitie wordt gebruikt. Hoe we dat in de praktijk willen brengen staat in deze Routekaart Verduurzaming Sport, die fungeert als een sectoraal plan van aanpak (PvA).

Dit is een uitgebreide versie van de routekaarten voor gemeenten en sportverenigingen.

 

Van deze routekaart is ook een Engelse versie.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen,

Download(s)

Routekaart Verduurzaming Sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Friso Schotanus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
gemeenten
sportaccommodaties