Visie & Beleidsplein

Voor een gezonde toekomst

initiatiefnota gezonde leefstijl

Diertens, A. (2020). Voor een gezonde toekomst: initiatiefnota gezonde leefstijl.

Deze initiatiefnota stelt dat het gezondheidsbeleid zich meer moet richten op het voorkómen van ziekten dan we nu doen. Dat vereist verstandige keuzes voor de volksgezondheid. Niet alleen bij het ministerie van VWS, maar op alle departementen. Het gaat om ruimtelijk beleid, woonbeleid, onderwijs en opvang, het faciliteren van sport en de invloed van werk en economie op ons welzijn. Maar denk ook aan het slim inrichten van de publieke ruimte, zodat het vanzelfsprekender wordt om te bewegen. 

Uitgever(s):

Download(s)

Voor een gezonde toekomst

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Antje Diertens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbeleid
intersectorale samenwerking
ministeries
overheidsbeleid
preventie