Visie & Beleidsplein

Contributiemonitor 2019/2020

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van, & Rooijen, M. van (2020). Contributiemonitor 2019/2020: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport. Utrecht: Mulier Instituut.

De betaalbaarheid van het sportaanbod en het faciliteren en stimuleren van sportdeelname is een belangrijk aandachtspunt in de beleidsagenda’s van onder andere het ministerie van VWS en gemeenten.

De contributiemonitor 2019/2020 van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (opleiding SPECO Sportmarketing) geeft inzicht in de contributies van 2.932 verenigingen in vijf sporten (basketbal, korfbal, rugby, voetbal en tennis). Bij alle sporten zijn vergelijkingen met een eerdere meting gemaakt. Verder zijn de toegangsprijzen van 514 zwembaden, 22 kunstijsbanen en 45 klim- en boulderhallen in kaart gebracht. Daarnaast zijn de bondsafdrachten en de contributie-inkomsten van sportbonden onderzocht. De data voor dit onderzoek hebben betrekking op de periode voordat het coronavirus in Nederland opdook.

De belangrijkste uitkomsten uit de contributiemonitor 2019/2020 zijn:

  • De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij basketbal-, korfbal-, rugby-, voetbal- en tennisverenigingen volgt ongeveer de inflatie. Bij basketbal en voetbal stijgt de gemiddelde contributie voor senioren sneller dan de inflatie (respectievelijk +3% en +1%), terwijl bij rugby en tennis de contributiestijging van senioren achterblijft op de inflatie (beiden -3%). De gemiddelde contributie voor seniorleden van korfbalverenigingen loopt in de pas met de inflatie.
  • Van de vijf onderzochte sporten betalen seniorleden van basketbalverenigingen in 2019/2020 de hoogste contributie (gemiddeld 279 euro per jaar), gevolgd door korfbal en rugby (allebei 231 euro voor senioren). De gemiddelde contributie voor senioren bij voetbalverenigingen (199 euro) en tennisverenigingen (143 euro) is relatief laag.
  • Volwassenen betalen voor een toegangskaartje bij zwembaden gemiddeld 5,20 euro. Ten opzichte van het seizoen 2016/2017 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - met 3 procent gestegen.
  • De toegang voor een ijsbaan bedraagt voor een volwassene gemiddeld 7,47 euro. Ten opzichte van het seizoen 2015/2016 is dit bedrag – gecorrigeerd voor de inflatie - met 3 procent gestegen.
  • De gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen om één keer te klimmen bij een klim-/boulderhal bedraagt 12,64 euro en voor boulderen 10,46 euro. Ten opzichte van vorig jaar zijn die prijzen - gecorrigeerd voor de inflatie - nauwelijks veranderd.
  • In vergelijking met het seizoen 2017/2018 zijn de contributies van voetbalverenigingen in 2019/2020 het meest gestegen in gemeenten met inwoners met een relatief laag inkomen. Het seniorenlidmaatschap steeg in deze gemeenten van gemiddeld 175 euro naar 200 euro per jaar en komt daarmee op hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde.
  • De gemiddelde bondsafdracht voor senioren is 29 euro. Voor junioren is dit 19 euro en voor pupillen 15 euro. In vergelijking met het voorgaande seizoen is dit amper veranderd.
  • Ongeveer de helft van de inkomsten van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden betrof in 2018 contributie-inkomsten (49%). In 2009 bedroeg dit aandeel ruim een derde (36%).

Voor 2020/2021 is een vervolgmeting gepland. In die rapportage worden de contributies van verenigingen in tien sporttakken onder de loep genomen. Dit betreft handboogschieten, golf, voetbal, tafeltennis, hockey, atletiek, handbal, schaatsen/skeeleren, wandelen en toerfietsen. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan de gevolgen van de coronamaatregelen voor de contributiehoogte bij sportverenigingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Economische Hogeschool Tilburg,

Download(s)

Contributiemonitor 2019/2020: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Davids
Paul Hover
Willem de Boer
Jelle Schoemaker
Bertrik Berfelo
Bart van Bezooijen
Monique van Rooijen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
financiering
monitors
sportverenigingen
toegankelijkheid