Visie & Beleidsplein

Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023

de provinciale rol binnen het Gronings Provinciaal Beweegakkoord

Provincie Groningen (2020). Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023: de provinciale rol binnen het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Groningen: Provincie Groningen.

In deze notitie verwoordt de provincie Groningen welke rol zij wil vervullen binnen het Groningers Provinciaal Beweegakkoord en welke keuzes ze maakt. 

Uitgever(s): Provincie Groningen,

Download(s)

Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Groningen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid