Visie & Beleidsplein

Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport)

onderzoek in het kader van de heroriƫntatie van het bestuursmodel van de NTFU

Hoeijmakers, R., Reitsma, M., & Hover, P. (2020). Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport): onderzoek in het kader van de heroriƫntatie van het bestuursmodel van de NTFU. Utrecht: Mulier Instituut.

In het bestuursmodel van de NTFU is de verdeling van taken, bevoegdheden, inspraak en verantwoordelijkheden tussen het bestuur, het bondsbureau en de leden vastgelegd. De NTFU is benieuwd naar aanpassingsmogelijkheden van het huidige bestuursmodel, zodat het bestuursmodel toekomstbestendig kan worden vormgegeven.

De NTFU heeft het Mulier Instituut gevraagd om hiernaar onderzoek te doen. Op basis van deskresearch, literatuuronderzoek en een groepsgesprek met sleutelfiguren binnen en buiten de NTFU zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat zijn sterktes en zwaktes van het huidige bestuursmodel van de NTFU?
  2. Hoe ziet de organisatorische context van de NTFU eruit?
  3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het bestuursmodel van de NTFU te optimaliseren?

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Marieke Reitsma
Paul Hover

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
fietsen