Visie & Beleidsplein

De financiële stromen in de sport in Amstelveen

Eldert, P. van, & Schadenberg, B. (2020). De financiële stromen in de sport in Amstelveen. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar een deel van de financiële stromen binnen de sport in de gemeente Amstelveen. Hierbij zijn de gemeentelijk sportuitgaven, dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf AmstelveenSport, kostendekkendheid van de sportaccommodaties, huurtarieven en contributies in kaart gebracht. Deze zijn vergeleken met gemeenten met een vergelijkbaar extern verzelfstandigd sportbedrijf en gemeenten in de regio.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De gemeente Amstelveen geeft relatief weinig uit aan sport, waaronder ook de relatief lage dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf valt.
  • Het sportbedrijf hanteert relatief hoge tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties, met name voor de kunstgrasvelden en voor het competitiegebruik van de sporthallen.
  • Amstelveense sportverenigingen innen over het algemeen relatief hoge contributies.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De financiële stromen in de sport in Amstelveen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter van Eldert
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
binnenzwembaden
buitensportaccommodaties
financiering
kosten