Visie & Beleidsplein

Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

onderzoek naar het toekomstperspectief van tennis, voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

Hoeijmakers, R., Floor, C., Schadenberg, B., Ruikes, D., & Hoekman, R.H.A. (2020). Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop: onderzoek naar het toekomstperspectief van tennis, voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop. Utrecht: Mulier Instituut.

Om het sportbeleid in gemeente Nieuwkoop gefundeerd vorm te geven heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige gemeentelijke investeringen in sport tegen af te zetten.

De gemeente Nieuwkoop heeft het Mulier Instituut gevraagd om in 2019 de (huidige en toekomstige) behoefte aan tennis, voetbal en binnensportaccommodaties de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen.

Wanneer het gaat om de tennis- en voetbalverenigingen worden zowel de ruimtelijke vraag naar de sport als de visie en plannen van de betrokken organisaties meegenomen om uitspraken te doen over de toekomstmogelijkheden en bestendigheid van deze sporten in gemeente Nieuwkoop. Wanneer het gaat om de binnensport in gemeente Nieuwkoop worden de gymzalen, sporthallen en binnenzwembaden bedoeld. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn bij de toekomstige tennis-, voetbal- en binnensportaccommodatiebehoefte in de gemeente Nieuwkoop. In hoofdstuk 3 worden de huidige en toekomstige tennisaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de tennisverenigingen gepresenteerd. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de huidige en toekomstige voetbalaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de voetbalverenigingen en de stichting. In hoofdstuk 5 volgt de (toekomstige) behoefte van de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en in hoofdstuk 6 volgt de capaciteit aan zwemwater. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen om het beleid omtrent de tennis- en voetbalverenigingen en binnensportaccommodaties en zwemwater in gemeente Nieuwkoop te herijken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Corry Floor
Björn Schadenberg
Daniëlle Ruikes
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportbeleid
tennis
toekomst
voetbal
zwembaden