Visie & Beleidsplein

Gezond en fit

aanpak voor een gezonde leefstijl in Arnhem

(2020). Gezond en fit: aanpak voor een gezonde leefstijl in Arnhem. Arnhem: Gemeente Arnhem.

Deze nota kijkt integraal naar het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ en legt de verbinding tussen bewegen (sport), publieke gezondheid en andere beleidsterreinen (zoals openbare ruimte). Er is bewust gekozen voor een gezamenlijk plan, in plaats van een aparte nieuwe sportvisie of een aparte nota publieke gezondheid.

Er zijn 5 doelen waar het plan zich op richt:

  1. Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm;
  2. Minder inwoners hebben overgewicht;
  3. Het terugdringen van problematisch alcohol- en middelengebruik;
  4. Een rookvrije generatie;
  5. Een kansrijke start.

Uitgever(s): Gemeente Arnhem,

Download(s)

Gezond en fit

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gezondheidsbeleid
sportbeleid