Visie & Beleidsplein

Zwemaanbieders en het sportakkoord

inzet van zwembaden en zwemscholen op thema’s van het sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, samenwerking en vaardig in bewegen (in 2019)

factsheet 2021/4

Reitsma, M., & Lucassen, J.M.H. (2021). Zwemaanbieders en het sportakkoord: inzet van zwembaden en zwemscholen op thema’s van het sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, samenwerking en vaardig in bewegen (in 2019), factsheet 2021/4. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit factsheet bevat de resultaten van het onderzoek waarbij is gekeken naar de mate waarin zwemaanbieders bezig zijn met en behoeften hebben op drie onderwerpen die aansluiten bij thema’s uit het Nationaal Sportakkoord (2018-2022): inclusief sporten en bewegen, samenwerking en zwemvaardigheid. Het onderzoek is eind 2019 uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van Nationale Raad Zwemveiligheid.

De bevraagde zwemaanbieders (n=204) in het onderzoek zijn zwembaden (gemeentelijk, gemeentelijke sportbedrijven, stichtingen, commerciële zwembadexploitanten) en zwemscholen (particulier).

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn:

  • Vrijwel alle ondervraagde zwemaanbieders hebben in 2019 met andere organisaties samengewerkt (98%) en drie kwart van de zwemaanbieders zou graag met nieuwe organisaties willen samenwerken.
  • Acht op de tien zwemaanbieders geven aan voor minstens één specifieke doelgroep sport- en beweegactiviteiten of speciale openingstijden te hebben. Dit is het vaakst voor kinderen van 4 tot 12 jaar (68%), baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar (64%) en ouderen (62%).
  • Zeven op de tien zwemaanbieders hebben de wens om specifieke doelgroepen (beter) te bereiken. De meeste genoemde doelgroepen zijn jeugd van 12 tot 18 jaar (29%), kinderen van 4 tot 12 jaar (26%), ouderen (26%) en mensen met beperkingen of chronische aandoeningen (25%).
  • Voor een groot deel van de zwemaanbieders (85%) is zwemles voor kinderen het belangrijkste product/aanbod. Na het lestraject is van belang dat kinderen voor het behoud van de zwemvaardigheid regelmatig blijven zwemmen. Circa drie op de tien zwemaanbieders stellen dat het ‘vasthouden na het zwemlestraject’ nog onvoldoende lukt.
  • Ruim zeven op de tien zwembaden geven aan afspraken met één of meerdere scholen te hebben dat een school een bepaalde periode met schoolklassen komt zwemmen. Daarvan zegt 60 procent te merken dat die afspraken ertoe leiden dat leerlingen ook buiten lessen om komen zwemmen.
  • Veel zwemaanbieder hebben de wens om de leeftijdsgroepen (4-12 en 12-18 jaar) beter te bereiken om kinderen na het zwemlestraject en buiten schoolactiviteiten om vast te houden.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Zwemaanbieders en het sportakkoord: inzet van zwembaden en zwemscholen op thema’s van het sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, samenwerking en vaardig in bewegen (in 2019), factsheet 2021/4

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke integratie
samenwerking
zwembaden
zwemvaardigheid