Visie & Beleidsplein

Ruimte voor buitensport in Arnhem

een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2017). Ruimte voor buitensport in Arnhem: een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Arnhem wenst over inzicht te beschikken in de huidige en toekomstige behoefte aan buitensportruimte en hoe dit zich tot het aanbod verhoudt. Deze rapportage, opgesteld door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Arnhem, maakt duidelijk in hoeverre het aanbod van buitensportaccommodaties aansluit bij de behoefte van de inwoners van Arnhem, voor nu en in de toekomst.

Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, honk- en softbal, korfbal, tennis, rugby en atletiek. Door confrontatie met het aanwezige aanbod, wordt duidelijk of, en in welke mate, in Arnhem tekorten dan wel overschotten bij een of meer typen voorzieningen bestaan. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen richting 2030, ontwikkelingen in de landelijke sportdeelname en ledenontwikkelingen bij de verenigingen, wordt bepaald of, en in welke mate, de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Vanwege de omvang van de voetbalsport in de gemeente Arnhem, wordt in hoofdstuk 3 de ruimtebehoefte voor voetbal apart van de andere buitensporten behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op ruimtebehoefte voor de andere buitensporten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor buitensport in Arnhem: een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitensportaccommodaties
gemeenten
sportinfrastructuur