Visie & Beleidsplein

Beter vrijwilligersbeleid met Digimon

monitor biedt inzicht in vrijwilligersveld

Beter vrijwilligersbeleid met Digimon: monitor biedt inzicht in vrijwilligersveld.

Digimon is een digitale monitor, waarbij lokale vrijwilligersorganisaties geênqueteerd worden. Digimon geeft gemeenten informatie over de vitaliteit van de organisaties, hun activiteiten binnen maatschappelijke thema’s en de vraagstukken en knelpunten waarmee vrijwilligersorganisaties worstelen. Met behulp van Digimon krijgt u antwoord op vragen als:

  • Is het aantal vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties toegenomen of is er een tekort?
  • Welke ondersteuningswensen leven er bij het vrijwilligerswerk?
  • Zijn vrijwilligersorganisaties bekend met en maken ze gebruik van het steunpunt vrijwilligerswerk? Zijn ze daar tevreden over?
  • Welke diensten en activiteiten bieden vrijwilligersorganisaties voor kwetsbare inwoners in de samenleving?
  • Welke ondersteuningsbehoefte leeft er bij vrijwilligersorganisaties om diensten voor kwetsbare inwoners aan te bieden of deze burgers juist als vrijwilliger in te zetten?
  • Werken organisaties samen met andere organisaties, instellingen of bedrijven?
  • Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor vrijwilligersorganisaties?

Uitgever(s): Movisie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

meetinstrumenten
methodologie
vrijwilligerswerk