Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen geeft nieuwe energie

beleidskader sport en bewegen 2021-2025

provincie Utrecht

(2021). Sport en bewegen geeft nieuwe energie: beleidskader sport en bewegen 2021-2025, provincie Utrecht. Utrecht: Provincie Utrecht.

Het Utrechtse provinciebestuur wil de sport- en beweegmogelijkheden verder aanvullen, aanjagen en ondersteunen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. In het Beleidskader Sport staat ook de ambitie om de deelname onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen, te verhogen. 

Uitgever(s): Provincie Utrecht,

Download(s)

Sport en bewegen geeft nieuwe energie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
beleidsnota's
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid