Visie & Beleidsplein

Sterk spul

aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland

Leiden, I. van, Olfers, M., & Wijk, A. van e.a. (2020). Sterk spul: aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

In de media duiken met enige regelmaat berichten op over het gebruik van doping in de sport. Niet alleen in de topsport, ook daarbuiten worden middelen gebruikt om de (sport)prestaties te vergroten. Maar wat gaat er achter het dopinggebruik en de dopinghandel schuil?

In opdracht van het ministerie van VWS onderzochten bureau Beke en de Vrije Universiteit Amsterdam de aard, omvang en ernst van dopinghandel in Nederland. In ‘Sterk spul’ komen profielen van gebruikers van dopingmiddelen aan bod en welke risico’s er met het gebruik gepaard gaan. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe de handel in dopingmiddelen in elkaar steekt, hoe grootschalig deze handel is en in hoeverre er in Nederland ook dopingmiddelen worden geproduceerd. Een relevante vraag hierbij is wie er bij het produceren, verstrekken en verhandelen van dopingmiddelen betrokken zijn.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Bureau Beke,

Download(s)

Sterk spul: aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse van Leiden
Marjan Olfers
Anton van e.a. Wijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doping
topsport