Visie & Beleidsplein

Winnen & winsten in de sportbusiness

Schoemaker, J. (2020). Winnen & winsten in de sportbusiness. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Een groot deel van ons leven wijden we aan sport. Dit heeft nieuwe geldstromen op gang gebracht, die soms botsen met de passie, het fanatisme en de emoties van sportliefhebbers.

Dit boek gaat in op de mythes en retoriek die telkens terugkomen in alle lagen van de sportbusiness. De auteur duikt in de business van professionele competities, grootschalige evenementen, het Nederlands elftal, sportverenigingen en de besparingen in de gezondheidszorg.

Juist door het gebruik van economische analyses leren we hoe met de beperkte middelen zo veel mogelijk nut voor onze samenleving wordt gerealiseerd. Hoe we kunnen winnen met financiële én maatschappelijke winsten.

Jelle Schoemaker, de auteur, is verbonden aan het Sports & Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) waar hij sportorganisaties en lokale overheden adviseert hoe ze de economische en maatschappelijke waarde van sport kunnen vergroten.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jelle Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
kosten
kosten-batenanalyse
maatschappelijke effecten
sportbusiness