Visie & Beleidsplein

Verkenning rol provincies in de sport

bevindingen kennismakingsronde langs provincies 2018-2019

NLsportraad (2019). Verkenning rol provincies in de sport: bevindingen kennismakingsronde langs provincies 2018-2019. Den Haag: NLsportraad.

Om een beeld te krijgen van de rol van en verhoudingen tussen overheden in het sportbeleid heeft de NLsportraad een verkenningsronde langs provincies gemaakt. Voor provincies is sport weliswaar geen kerntaak, maar niet zelden blijken ze betrokken te zijn bij sport. Dit document is een verslag op hoofdlijnen waarin een aantal constateringen en bevindingen worden samengevat. In de bijlage zijn de provincies op basis van thema’s met elkaar vergeleken. 

Uitgever(s): NLsportraad,

Download(s)

Verkenning rol provincies in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NLsportraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
provincies
sport (algemeen)