Visie & Beleidsplein

Een jaar met corona

ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona

Klerk, M. de, Olsthoorn, M., Plaisier, I., Schaper, J., & Wagemans, F. (2021). Een jaar met corona: ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

De coronapandemie, die begon in maart 2020 heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de maatschappij. Voor verschillende groepen pakken deze anders uit.

Deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft een overzicht van veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds corona voor zowel burgers als de maatschappij.

Dit doet het SCP op basis van beschikbare literatuur, dataverzameling in het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen) en aanvullende (internationale) bronnen.

De onderzoeksvraag die in deze publicatie centraal staat, is: Welke veranderingen in de (lichamelijke en psychische) gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, sociale contacten en informele participatie, maatschappelijke samenhang en draagvlak, en legitimiteit van het overheidsbeleid treden op sinds corona en welke verschillen zijn er daarbij tussen groepen?

De gegevens voor deze publicatie werden voornamelijk verzameld in de periode tot en met november 2020.

With English summary and discussion.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau,

Download(s)

Een jaar met corona: ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam de Klerk
Martin Olsthoorn
Inger Plaisier
Joep Schaper
Fieke Wagemans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

corona virus
maatschappelijke effecten
overheidsbeleid
sociaal-economische positie