Visie & Beleidsplein

Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?

een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020

factsheet 2021/7

Stevens, V., Heijnen, E., Nafzger, P., Suurd, J., Sotthewes, R., & Dongen, J. van (2021). Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?: een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020, factsheet 2021/7. Utrecht: Mulier Instituut.

Om een beter beeld te krijgen van de staat van de arbitrage hebben de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) en het Mulier Instituut onderzocht hoe (assistent-) scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers en coaches momenteel aankijken tegen het scheidsrechtersvak. Wat vinden ze van het cursus- en opleidingsaanbod en de randvoorwaarden? En welke vormen van wedstrijdgedrag ervaren zij op en naast het veld?

Aan dit onderzoek, dat in september 2020 is uitgevoerd, deden 1.035 leden van COVS Nederland mee: 858 scheidsrechters, 36 assistent-scheidsrechters en 141 waarnemers, coaches of rapporteurs. De meeste respondenten zijn actief in de lagere amateurdivisies van de seniorencompetitie (19 jaar en ouder).

Dit factsheet geeft dus vooral een beeld van de staat van de arbitrage in de tweede, derde en vierde klasse van het volwassen amateurvoetbal.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, met name verbale vormen zoals discussies, wegwerpgebaren of hoofdschudden.
  • Arbiters pleiten voor blijvende ondersteuning van hun sociale veiligheid, zowel op het veld als daarbuiten. 5 procent van de respondenten krijgt namelijk iedere wedstrijd te maken met wedstrijdgedrag als slaan, schoppen of bijten.
  • Daarnaast zou een groot deel van de arbiters willen dat medische veiligheid en racisme meer aan bod kwamen in arbitragecursussen en -opleidingen. Wel zijn veel van de ondervraagden zeer tevreden over de aandacht voor spelregels, mentale weerbaarheid, speltechnische aspecten, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met agressie op de velden en videoanalyses in het cursus- en opleidingsaanbod.
  • 92 procent van de respondenten heeft geen problemen met de gemiddelde reisafstand per wedstrijd en ongeveer drie kwart is tevreden met de kilometer- en wedstrijd-vergoeding die zij ontvangen.
  • Een groot deel van de respondenten (71%) is ontevreden over het feit dat zij zelf kleding en materiaal moeten aanschaffen.
  • Er is ruimte voor verbetering in de doorstroommogelijkheden voor (assistent)-scheidsrechters. 53 procent van de respondenten zou hier graag meer begeleiding bij krijgen.
  • 24 procent van de ondervraagden geeft aan iedere wedstrijd te maken te krijgen met duw- of trekbewegingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan? Een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020, factsheet 2021/7

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vidar Stevens
Eva Heijnen
Peter Nafzger
Johan Suurd
Ron Sotthewes
Jonathan van Dongen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
scheidsrechter
voetbal