Visie & Beleidsplein

Sport en corona

Poel, H. van der (2020). Sport en corona. Vrijetijdstudies 38 (pp. 45-50)

Direct na de afkondiging van de strenge coronamaatregelen halverwege maart 2020 berekende NOC*NSF de ‘schade’ voor de sportsector op 950 miljoen euro. Een paar weken later is besloten tot de inrichting van een Kennisconsortium Sport en corona, waarvan het Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut de trekkers zijn.

In eerste instantie was er vooral belangstelling voor de financiële gevolgen, in het bijzonder de vraag of de eerste schatting van NOC*NSF enigszins valide was. Nu duidelijk wordt dat een terugkeer naar het oude normaal er voor 2020 niet meer in zit, komen aanvullend vragen op over bijvoorbeeld de gevolgen voor de organisatorische infrastructuur van de sport.

Dit artikel van Hugo van der Poel, directeur-bestuurder bij het Mulier Instituut, verscheen in het tijdschrift Vrijetijdstudies nummer 3 van 2020 en start bij de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen: waarom doen die waar pijn? Daarbij komt naar voren dat de sportsector intern gedifferentieerd is en sommige subsectoren gevoeliger voor de maatregelen zijn dan andere. Deze gedifferentieerde gevoeligheid, gecombineerd met de trendmatige ontwikkelingen in de sport, leidt tot versnellingen en tot vertragingen van die ontwikkelingen. Bij welke van die ontwikkelingen kan sprake zijn van kantelpunten en structurele veranderingen in de sportsector? In de conclusie is aandacht voor enkele beleidsreacties op de waargenomen en te verwachten (structurele) veranderingen.

Uitgever(s): NRIT,

Download(s)

Sport en corona

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

corona virus
sport (algemeen)
tijdschriften