Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Zoetermeer

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

Schadenberg, B., & Schots, M. (2020). Ruimte voor sport in Zoetermeer: de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de (toekomstige) behoefte aan buiten- en binnensportaccommodaties in Zoetermeer. Toen lieten bevolkingsprognoses een krimpende en vergrijzende bevolking zien. Als reactie op de druk op de woningmarkt in Zoetermeer heeft de gemeente in 2018 de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. De gemeente bouwt de komende tien tot vijftien jaar (minimaal) 10.000 woningen. Deze verwachte schaalsprong van de stad heeft als gevolg dat de berekeningen uit 2018 achterhaald zijn.

Voorliggend rapport, opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zoetermeer, geeft inzicht in de implicaties van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties in Zoetermeer in 2037. 

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden de bevolkings- en leerlingenprognoses behandeld, zowel de oude prognoses waarin werd uitgegaan van een krimpende en vergrijzende bevolking als de nieuwe prognoses waarin de aanvullende woningbouw is verwerkt. Hoofdstuk 3 behandelt de behoefte aan binnensportaccommodaties, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 5 worden de resultaten samengevat en beschouwd. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Zoetermeer: de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Merle Schots

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bevolkingsontwikkeling
gemeenten
sportaccommodaties
sportinfrastructuur