Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Nijmegen

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Schadenberg, B., & Brus, J. (2020). Ruimte voor binnensport in Nijmegen: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035). Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken, beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het aanbod van binnensportruimte, waar in hoofdstuk 4 de behoefte centraal staat. In hoofdstuk 5 wordt het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties uiteengezet. De beantwoording van de onderzoeksvragen en de beschouwing van de resultaten zijn in hoofdstuk 6 verwoord. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport in Nijmegen: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Jeroen Brus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
sporthallen