Visie & Beleidsplein

Sport beweegt Winterswijk

beleidsnota sport & bewegen, 2020 en verder

(2021). Sport beweegt Winterswijk: beleidsnota sport & bewegen, 2020 en verder. Winterswijk: Gemeente Winterswijk.

De hoofddoelstelling van deze beleidsnota is: de gemeente Winterswijk is een vitale samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners verantwoord bewegen, sporten en elkaar ontmoeten. Samen met anderen promoten en versterken we sport en bewegen.

Om ons hoofddoel te bereiken richten we ons op drie thema’s:
1. Sport- en beweegstimulering
We stimuleren inwoners, die niet of weinig aan sport doen, om te gaan sporten.
2. (Maatschappelijke) kracht van sport en bewegen
We zorgen voor een rijk verenigingsleven waar sportverenigingen toekomstbestendig zijn.
3. Sportlandschap
We maken onze voorzieningen op het gebied van sport en bewegen uitdagend en toegankelijk, zodat ze in de behoeften van diverse doelgroepen voorzien. Het gaat hierbij ook om bewegen in de openbare ruimte.

Uitgever(s): Gemeente Winterswijk,

Download(s)

Sport beweegt Winterswijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid