Visie & Beleidsplein

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) Visie op de ontwikkeling van hockeyers. KNHB.

Sinds het voorjaar van 2018 draagt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) haar visie op de ontwikkeling van hockeyers uit. In dit document vind je een uitgebreide toelichting op, én de wetenschappelijke onderbouwing achter de zes uitgangspunten van de visie.

In de introductie wordt toegelicht waarom deze visie is opgesteld, hoe die tot stand is gekomen en wat het doel ervan is. Vervolgens wordt kort ingegaan op de ontwikkeling die kinderen doormaken: welke ontwikkelingsgebieden zijn belangrijk en welke karaktereigenschappen kenmerken kinderen van bepaalde leeftijden? Hierna worden de zes uitgangspunten toegelicht. Ten slotte volgt er nog een begrippenlijst en een overzicht van de gebruikte (wetenschappelijke) bronnen.

Uitgever(s): KNHB,

Download(s)

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hockey
kinderen
ontwikkeling
persoonlijkheid
sportbonden