Visie & Beleidsplein

Doortrappen

tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2

Balk, L., Dellas, V., Gutter, K, Collard, D.C.M., & Lindert, C. van (2021). Doortrappen: tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2. Utrecht: Mulier Instituut.

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang én veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeentelijke coördinatoren en kwartiermakers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). 

Het helpt als ouderen niet alleen worden uitgenodigd voor een activiteit, maar ook worden gevraagd naar hun wensen. De doelgroep ouderen is divers, dus het is belangrijk om te weten welke verschillende behoeften er binnen die groep zijn, om daarop in te spelen.

Nadruk op plezier en samenzijn: voor het bereiken van ouderen, werkt het volgens de coördinatoren goed om de focus te leggen op het plezier van fietsen en het samenzijn in plaats van op de gevaren van fietsen (op oudere leeftijd). Niet iedereen voelt zich namelijk aangesproken als het gaat over dat fietsen gevaarlijk kan zijn.

Wat gaat er goed bij de uitvoering van Doortrappen?

  • In ongeveer de helft van alle Doortrappen-gemeenten is (ondanks corona) al gestart met het organiseren van een of meerdere Doortrappen-activiteiten.
  • De samenwerking met lokale partnerorganisaties verloopt goed, vooral wanneer sprake is van een win-winsituatie. Bijvoorbeeld als de Doortrappen-coördinator aan kan haken bij bestaande evenementen en de lokale partner reclame kan maken voor eigen activiteiten.
  • Gemeentelijke coördinatoren zijn over het algemeen erg tevreden over de ondersteuning die zij krijgen vanuit het landelijk programmabureau en de kwartiermaker.

Wat kan beter?

  • De huidige communicatiemiddelen zijn niet gericht zijn op de ‘jongere’ ouderen (ongeveer tussen de 50-65 jaar), waardoor deze groep zich volgens de respondenten (soms) niet aangesproken voelt.
  • Voor migrantenouderen is tot dusver weinig aandacht; dat zien de gemeentelijke coördinatoren als een gemiste kans.
  • Gemeentelijke coördinatoren vragen om een landelijke campagne Doortrappen met meer aandacht voor de thema’s welzijn en bewegen.

Vragenlijst en interviews: voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder 57 gemeentelijke coördinatoren en 25 kwartiermakers. Zij zijn gevraagd naar hun ervaren successen en belemmeringen bij de uitvoering van Doortrappen binnen de gemeente. Aanvullend zijn vier individuele interviews met gemeentelijke coördinatoren en twee groepsinterviews met in totaal acht gemeentelijke coördinatoren gehouden over dezelfde thema’s. Dit onderzoek is onderdeel van een groter tweejarig onderzoek van het Mulier Instituut om het programma Doortrappen te monitoren en te evalueren.  

Doortrappen is ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met ouderen, professionals en lokale partners en wordt lokaal uitgevoerd binnen gemeente onder leiding van een gemeentelijke coördinator met ondersteuning van een kwartiermaker (provinciaal) en het landelijk programmabureau.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Doortrappen: tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lisanne Balk
Vicky Dellas
Kirsten Gutter
Dorine Collard
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
fitheid
gezondheidsbeleid
ouderen
veiligheid