Visie & Beleidsplein

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!

een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

Stevens, V., Schadenberg, B., Eldert, P. van, & Hoekman, R.H.A. (2021). Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!: een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020. Utrecht: Mulier Instituut.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van de afgelopen vier jaar. Ook hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre sportstakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en hoe toekomstbestendig het beleid is.

Vier aanbevelingen uit het rapport zijn: 

  • Stel een sportvisie op met het breed gedragen lokale sportakkoord als uitgangspunt.
  • Zorg voor een beter meetbare en meer tijdsgebonden operationalisatie van de doelen van het sportbeleid.
  • Actualiseer sportgerelateerde beleidskaders met nieuwe trends om zo ook het beleid toekomstbestendig te maken.
  • Investeer in de samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen, zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

Voor het onderzoek zijn documentanalyses uitgevoerd, interviews afgenomen en bestaande databronnen, zoals de Database SportAanbod en financiële gegevens uit de planning- en controlcyclus, benut om een indicatie van de prestaties van het sportbeleid te geven.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht! een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vidar Stevens
Björn Schadenberg
Peter van Eldert
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportaccommodaties
sportbeleid
sportverenigingen