Visie & Beleidsplein

Adviseurs lokale sport

onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord

Nafzger, P., Hoogendam, A., & Reitsma, M. (2021). Adviseurs lokale sport: onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord. Utrecht: Mulier Instituut.

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, Sportbonden en NL Actief) in gesprek met lokale allianties om de lokale samenwerking te bevorderen en de uitvoering van de lokale sportakkoorden aan te jagen.

NOC*NSF wil inzicht verkrijgen in hoe de adviseurs hun rol vervullen, waar zij in de praktijk tegenaan lopen en hoe deze rol verder ontwikkeld en versterkt kan worden. In opdracht van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut hiernaar onderzoek verricht.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

  • 55 procent van de adviseurs ziet hun ‘verbindende en ondersteunende kracht om lokale en nationale partijen met elkaar te verbinden’, als belangrijkste toegevoegde waarde. Op de vraag hoe de meerwaarde van adviseurs lokale sport verder versterkt kan worden, is het eenduidige antwoord ‘meer uren’ en een ‘duidelijke rolomschrijving’.
  • Verder constateren de adviseurs een functietransformatie van meer ‘uitvoerend en taakgericht’ naar ‘adviserend en voorwaardenscheppend’ werken.
  • Drie kwart van de adviseurs wil dat NOC*NSF de kwaliteit en het aanbod van services verbetert, omdat deze services nog (te) weinig een geheel vormen. In de praktijk vormt het voor de adviseurs, (lokale-) sportaanbieders en verenigingen een uitdaging om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.
  • Een meerderheid van de adviseurs (58%) vindt de beschikbare tijd voor de functie onvoldoende.
  • 83 procent vindt ‘het adviseren van lokale allianties over de (optimale) inzet van uitvoeringsbudgetten en Sportlijnservices’, het meest passen bij de functie.

Deze resultaten volgen uit een vragenlijst die is ingevuld door 55 adviseurs lokale sport, als aanvulling op diepte-interviews met negen adviseurs uit oktober 2020.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Adviseurs lokale sport: onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter Nafzger
Ad Hoogendam
Marieke Reitsma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

functieprofielen
gemeenten
sportadvies
sportakkoorden