Visie & Beleidsplein

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld

een literatuuroverzicht

Tuenter, T., Hummel, N. van, Donker, A., Aalten, J. van, Bastiaanssen, I., Berg, G. van den, ... Yperen, T. van (2021). Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld: een literatuuroverzicht. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds de eerste lockdown is veel onderzoek gedaan naar de invloed van corona en de getroffen maatregelen op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyses, uit de periode maart 2020 tot en met maart 2021. Dit om antwoord te geven op de veelgestelde vraag: hoe gaat het nu met de jeugd? Ondanks negatieve gevolgen op de korte termijn kijkt het merendeel van de jeugd positief naar de toekomst. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen beseffen dat het om een tijdelijke situatie gaat, blijkt uit het onderzoek.

Het Nederlands Jeugdinstituut bevestigt in zijn overzichtsstudie 'Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld' de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het fysieke en mentale welzijn van de jeugd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk wat de consequenties zijn op de langere termijn.

Het is niet verrassend dat de jeugd op de korte termijn negatieve gevolgen ondervond. De toegenomen angst, somberheid en eenzaamheid en de verminderde schoolresultaten en sociale contacten zijn normale reacties op een uitzonderlijke periode. Een tijd van maatschappelijke onrust, vrees voor besmettingen, vergaande beperkingen en grote onzekerheden.

Het fysieke en mentale welzijn is bij een aanzienlijk deel van de jeugd achteruitgegaan. Ook zijn hun schoolresultaten beduidend lager. Gezinsleden zaten meer op elkaars lip en ouders legden hun kinderen extra regels op. Kinderen en jongeren begrepen de noodzaak van de coronaregels meestal wel, maar misten vooral sociale contacten. Positieve kanten waren dat sommigen van hen meer rust en tijd ervoeren voor schoolwerk of studie en voor activiteiten met het gezin.

Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi),

Download(s)

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld : een literatuuroverzicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Thijs Tuenter
Nick van Hummel
Afke Donker
Justin van Aalten
Inge Bastiaanssen
Germie van den Berg
Nikki Udo
Tom van Yperen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

corona virus
gezondheid
jeugd
jongeren
welzijn