Visie & Beleidsplein

Meer ruimte voor sport in Leiden?

onderzoek naar gemeentelijk sportbeleid en behoefte aan sportvoorzieningen

Rekenkamercommissie Leiden (2012). Meer ruimte voor sport in Leiden?: onderzoek naar gemeentelijk sportbeleid en behoefte aan sportvoorzieningen. Leiden: Rekenkamercommissie Leiden.

Rapport van de Rekenkamercommissie van Leiden naar het sportbeleid in de gemeente Leiden. Het rapport geeft aanknopingspunten voor de verbetering van de sturing op de uitvoering van het sportbeleid door de Raad.

Deel 1 bevat een bestuurlijke nota en deel 2 bestaat uit de nota van bevindingen. De nota van bevindingen behelst het ‘Onderzoek naar sportbeleid en behoefte aan sportvoorzieningen. Een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031), uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden.

Uitgever(s): Rekenkamercommissie Leiden,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamercommissie Leiden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportaccommodaties
zwembaden